+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Yritys

Yri­tyk­semme koos­t­uu pelas­tus­laitok­sel­la pää­toimis­es­ti työsken­tele­vistä palomiehistä ja ensi­hoita­jista. Sysäyk­sen yri­tyk­sen perus­tamiselle saim­mekin juuri työmme kaut­ta.

Valitet­ta­van usein sydän­pysähdys­te­htävil­lä poti­las mene­htyy, ja syynä on laadukkaan peru­selvy­tyk­sen ja defib­ril­laa­tion viivästymi­nen. Kos­ka emme voi ajo­matkoista ja päällekkäi­sistä tehtävistä johtuen aina toimit­taa defib­ril­laat­to­ria ajois­sa kohteeseen, toimi­ta­mme sen teille jo etukä­teen.

Parhaat defib­ril­laat­torit, laadukkaat ja käytän­nön­läheiset koulu­tuk­set, kat­ta­vat palve­lut sekä ammat­ti­taitoinen henkilökun­ta tekevät meistä Suomen parhaan defib­ril­laat­tor­ei­den ja ensi­a­pu­palvelu­iden toimit­ta­jan.

Toiv­ot­tavasti tapaamme pian!

Henkilöstö

Joonas Palkonen

Toim­i­tusjo­hta­ja
Palomies-ensi­hoita­ja
+358 45 1804818

Perttu Myllymäki

Myyn­tipääl­likkö
Palomies-ensi­hoita­ja
+358 40 5256035

Kiinnostuitko defibrillaattoreistamme?