+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Tarjouspyyntö

Täytä tar­jous­pyyn­tölo­make, niin lähetämme sin­ulle kil­pailukykyisen tar­jouk­sen.

Tilauk­set ja tiedute­lut myös puhe­limel­la ja sähkö­pos­til­la:

040 525 6035
045 180 4818

info@omadefibrillaattori.fi

__________________________

VUOKRAAMINEN

Vuokraami­nen on kätevä ja huo­le­ton tapa han­kkia defib­ril­laat­tori. Vuokraa­mal­la siir­rät kaiken vas­tu­un lait­teen kun­nos­ta ja huol­loista meille. Huole­hdimme akku­jen ja elek­tro­di­en vai­h­dot ja mah­dol­liset päiv­i­tyk­set ajal­laan, sekä vai­h­damme lait­teen aina uuteen sen taku­ua­jan umpeutues­sa. Hin­ta alka­en 27€/kk.

EI LISÄKUSTANNUKSIA EIKÄ PIILOKULUJA

Lisäämme tar­jouk­seen aina kaik­ki defib­ril­laat­torin käyt­töön tarvit­ta­vat tarvikkeet kuten elvy­tysvä­li­ne­setit, opas­teet ja kaapit. Tar­joamme myös ammat­ti­lais­ten pitämiä käyt­tök­oulu­tuk­sia. Hin­toi­hin ei tule mitään piiloku­lu­ja. Myös toim­i­tus kuu­luu hin­taan.

Edullisim­mil­laan defib­ril­laat­torin varustei­neen saa meiltä hie­man yli 1000 eurol­la tai 27€/kk.

Tarjouspyyntölomake

Olen kiin­nos­tunut:
Vuokraamis­es­taOstamis­es­ta

Philps Heart­Start FRxHeart­sine Samar­i­tan

(Vas­taamme tar­jous­pyyn­töi­hin aina 24 h kulues­sa.
Jos tar­jous­tamme ei jostain syys­tä näy, tark­istathan myös roska­pos­tikan­siosi.)