+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Ensiapu

Esimerkik­si yri­tyk­sen tai yhteisön ns. ensi­a­pu­valmius koos­t­uu kahdes­ta eri osa-alueesta. Tärkeim­pänä on henkilöstön ensi­a­pualt­tius ja taidot. Ensi­a­pu­valmi­den toinen osa-alue on eri­laiset ensi­a­pu­vä­li­neet. Ensi­a­pu­vä­lineistä defib­ril­laat­tori on se, jol­la toden­näköisim­min pystytään pelas­ta­maan ihmishenkiä. Sydän­pysähdystapauk­sis­sa aika ratkaisee ja defib­ril­laat­tori on ain­oa tapa saa­da sydän takaisin käyn­ti­in. Näin voisi siis myös ajatel­la defib­ril­laat­torin ole­van tärkein yksit­täi­nen ensi­a­pu­väine.

Meiltä saa myös kokon­ais­val­taiset ensi­a­pu­ratkaisut suurillekin yri­tyk­sille.

Kysy lisää!
info@omadefibrillaattori.fi
+358 40 525 6035

Kiinnostuitko defibrillaattoreistamme?