+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Defibrillaattorikaapit

Meil­lä defib­ril­laat­torin han­k­in­tahin­taan kuu­luu aina lait­teelle sopia seinäte­line. Voitte myös vali­ta defib­ril­laat­torin säi­ly­tyk­seen mieleisenne kaapin eri vai­h­toe­hdois­tamme. Kaap­pi on järkevä vai­h­toe­hto ainakin ylei­sis­sä tilois­sa, jos­sa halu­taan tur­va­ta laite ilki­val­lal­ta tai varkauk­sil­ta. Useis­sa kaapeis­sa on myös häly­tys joka käyn­nistyy kaap­pia avates­sa. Kaapit ovat ulko­muodoltaan tyy­likkäitä ja tämänkin takia asi­akkaat pää­tyvät usein tilaa­maan kaapin defib­ril­laat­to­rilleen.

Kaappe­ja on ole­mas­sa peruskaapista ilman häly­tys­tä aina läm­mitet­ty­i­hin ja valais­tu­i­hin verkkovir­taan kytket­tävi­in kaappei­hin. Hin­ta­haaruk­ka kaapille asen­net­tuna vai­htelee 120 – 600€ välil­lä.

Kiinnostuitko defibrillaattoreistamme?