+358 45 180 4818 info@omadefibrillaattori.fi

Oma defibrillaattori oy:n Deffapaketti 
Kaikki mitä tarvitset samalla kertaa yhdestä paikasta

 

Def­fa­paket­ti™  sisältää seu­raa­vat tuot­teet ja palve­lut:

o Huip­pu­laadukas defib­ril­laat­tori 
o Akku ja iskuelek­trodit
o Suo­jalaukku
o Elvy­tysvä­li­ne­set­ti
o Laadukas pelti­nen seinäkaap­pi
o Viral­liset defib­ril­laat­to­ri­opas­teet
o Pelas­tusalan ammat­ti­laisen pitämä käyt­tök­oulu­tus
o Toim­i­tus ja asen­nus­palvelu

 

Paketin hin­nat:

1200€ + alv (Heart­sine Samar­i­tan 350P)

1850€ + alv (Philips Heart Start FRX)

 

 

Ammattialaiset asialla

Yri­tyk­semme koos­t­uu pelas­tusalan ja ensi­hoidon ammat­ti­lai­sista. Pelas­tus­laitosten ambu­lans­seis­sa työsken­nel­lessämme olemme jatku­vasti tekemi­sis­sä defib­ril­laat­tor­ei­den ja oikei­den sydän­pysähdys­ten kanssa, joten tiedämme miten tärkeitä maal­likoiden käyt­töön tarkoite­tut defib­ril­laat­torit ovat ja mitä niiden han­kkimises­sa tulee ottaa huomioon. Tar­joamme defib­ril­laat­torit ja koulu­tuk­set koko Suomeen.

Parhaat defibrillaattorit parhaalla palvelulla

Olemme valin­neet valikoimaamme kak­si paras­ta maal­likkode­fib­ril­laat­to­ria asi­akkaiden eri tarpei­ta ajatellen. Molem­mat tar­jo­mamme lait­teet ovat luotet­tavia ja todis­te­tusti pelas­ta­neet lukuisia ihmishenkiä työ­paikoil­la, liikun­tatilois­sa, kouluis­sa, kodeis­sa jne. Molem­mil­la lait­teil­la on 8 vuo­den takuu. Meiltä saa defib­ril­laat­torit myös täy­den palvelun “avaimet käteen” — peri­aat­teel­la. Def­fa­paket­ti­in sisäl­tyy myös ensi­hoidon ammat­ti­laisen pitämä käyt­tök­oulu­tus!